Hvem og hvad er HKSH?

Ny struktur pr.1.1.2016  Fra 1. januar 2016 er HK Seniorklub Helsingør ikke mere en selvstændig seniorklub.  Det er vi ikke som følge af, at HK Hovedstadens ledelse i 2015 har besluttet, at alle seniorer og efterfønsmodtagere, der hidtil har været medlem af HK seniorklub Helsingør, Hillerød eller Frederikssund/Frederiksværk  nu  er overført til deres respektive faggrupper under  HK Hovedstadens seniorklubber pr.1.1.2016.  Altså til den faggruppe man var medlem af som aktiv på arbejdsmarkedet.  Der er følgende faggrupper under HK Hovedstaden:  Stat, kommunal,  handel,  service,  industri, bogbindere, typografer og IMI afd. 5.  Disse seniorklubber har alle mødelokaler i København.   Endvidere er der en seniorklub på Bornholm, som også er en del af HK Hovedstaden.

Hvem er vi så i Helsingør?  HK seniorer Helsingør eksisterer stadig, men nu er vi et Aktivitetsudvalg HKSH, der stadig arbejder med at arrangerer aktiviteter m.v. som hidtil.  Aktivitetsudvalget er lig den bestyrelse, der hidtil har været ansvarlig for klubbens virke.  Vores mødelokale er også som hidtil Svingelport 8A, Helsingør og flere af vores arrangementer er besøg på interessante steder i lokalområdet, men også rundt på det øvrige Sjælland.

Hvad betyder det for det enkelte medlem?  For HK seniormedlemmer og efterlønsmodtagere betyder det, at man stadig kan deltage i arrangementer, der hvor man altid er kommet, men det betyder også, at medlemmer med bopæl, fortrinsvis i Nordsjælland, kan deltage i de arrangementer, der er afholdes af Aktivitetsudvalgene i Nordsjælland. I Nordsjælland er faggrupperne tværgående, hvilket betyder, at uanset hvilke faggrupper man er tilknyttet, kan man deltage i arrangementerne.  Derudover kan det enkelte seniormedlem eller efterlønsmodtager deltage i arrangementer under deres faggruppe i HK Hovedstaden.  Er der pladser i andre faggruppers arrangementer, kan man også deltage i deres arrangementer. 

Hvor finder man de forskellige arrangementer? Fremover bliver der udsendt et fælles program for arrangementer i de faglige klubber under HK Hovedstaden samt arrangementer i Hillerød, Frederikssund/Frederiksværk og Helsingør.  Programmet udsendes to gange årligt.

Medlemskab:  Dine persondata står i HK Hovedstadens register.  Hvis du flytter, skal  du selv melde dette til HK Hovedstadens medlemsservice på tlf. 70114545.  Helsingør har ikke mere en oversigt over medlemmer, der tidligere var tilknyttet seniorklubben.

Med venlig hilsen fra HK Seniorer Helsingør v/Aktivitetsudvalget HKSH

Jytte Büron, formand.

Medlemsskab

HK´s regler for seniorer giver mulighed for, at du frit kan vælge hvilken seniorklub i HK Hovedstaden, du ønsker at være medlem af.

Du kan vælge efter din bopæl, eller efter dit tilhørsforhold til dit hidtidige arbejdsliv.

Valget er dit! - Men du kan kun være tilsluttet én seniorklub.

HK Seniorklubberne er alle medlem af HK Seniorer Danmark samt LO`s Faglige Seniorer.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Helsingørs bestyrelse eller HK Hovedstaden (tlf. 7011 4545).

Ønske om at skifte klub skal rettes til ”medlemsservice” på nævnte telefon nummer.