Arrangementer 2. halvår 2024

HUSK: Du er først tilmeldt arrangementet, når Birgitte Haugaard har kvitteret for, at der er plads til arrangementet!

Betaling
Betaling skal ske enten før et arrangement eller indbetales senest 14 dage før på 
konto: 

5357 0378239 i Arbejdernes LandsbankHelsingør afdeling.

Husk at påføre navn og til hvilket arrangement, der indbetales til samt dit telefonnummer. For at lette Aktivitetsudvalgets arbejde med betaling anmodes om, at medlemmerne i videst mulig udstrækning indbetaler via BANK.

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag en e-mail med nyheder

Klik her, for at tilmelde dig nyhedsbrevet

Tilmelding til arrangement