Besøg i Helsingørs Kongelig Privilegerede Skyde Selskabs lokaler